Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (ND2).

  08/01/2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty NEDI2

Công ty NEDI2 xin gửi kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (vui lòng xem file đính kèm).

Trân trọng thông báo!

Tin tức mới

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR