Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức 10% cho năm tài chính 2018

  19/12/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2  trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức 10% cho năm tài chính 2018.

Khi đến nhận tạm ứng cổ tức tại công ty Nedi2 Quý cổ đông vui lòng mang theo:

- Chứng minh nhân dân (bản chính) hoặc giấy tờ tương đương khác.

- Sổ cổ đông bản chính hoặc giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

- Giấy giới thiệu và chứng minh nhân nhân của người nhận tiền (đối với cổ đông là pháp nhân)

- Giấy ủy quyền có chứng thực của địa phương ( trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức)

- Quý cổ đông thanh toán bằng chuyển khoản, vui lòng cung cấp thông tin cho Công ty theo mẫu “ Phiếu đăng ký nhận tạm ứng cổ tức 10% năm 2018 bằng chuyển khoản” đính kèm.

Thông tin chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng,

Công ty Cổ phần Nedi 2.

Tin tức mới

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 11/06/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 1,807,600
+ Tháng: 18,410,800
+ Năm: 107,239,400
- Doanh Thu năm 2019: tỷ đồng
+ Tháng 05: 17.5
+ Năm 2019: 84.4

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR