Hiển thị
  03/11/2017

Đại hội Công đoàn Cơ sở Công ty NEDI2 lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022

Sáng ngày 02/11/2017, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty VINACONEX, cấp ủy và Lãnh đạo Công ty NEDI2, công ty NEDI2 long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 10/12/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 659,000
+ Tháng: 5,044,300
+ Năm: 348,535,000
- Doanh Thu năm 2019: tỷ đồng
+ Tháng 11: 17.55
+ Năm 2019: 333.351

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR