quan hệ cổ đông

báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2023 Báo cáo tài chính
29/02/2024

Báo cáo tài chính năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) trân trọng gửi tới Quý đơn vị và Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2023 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2023 so với năm 2022 đã được kiểm toán.

Video
Ngòi Phát và những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR
Thời tiết

Lượt truy cập
  • 1
  • 1130
  • 8,061,361