quan hệ cổ đông

báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 Báo cáo tài chính
17/04/2023

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2023 so với quý 1 năm 2022 của Công ty

Video
Ngòi Phát và những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR
Thời tiết

Lượt truy cập
  • 1
  • 849
  • 7,328,358