THƯ NGỎ

  08/06/2016

Trước hết,  Tôi xin thay mặt Công ty NEDI 2 gửi đến Quý vị lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành nhất.

Mặc dù mới thành lập năm 2004, nhưng với sự giúp đỡ có hiệu quả của Quý vị và sự ủng hộ to lớn của các cơ quan Trung ương, địa phương, cùng với sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên, Công ty NEDI 2 tự hào đã và đang sáng tạo không ngừng để vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội nhằm tạo ra nền tảng phát triển doanh nghiệp một cách nhanh chóng và bền vững. Thương hiệu NEDI 2 hiện nay được biết đến thông qua các dự án đầu tư có hiệu quả cao trong các lĩnh vực phát triển thủy điện và bất động sản.

Phát huy các lợi thế cạnh tranh, vị thế và cơ hội kinh doanh của mình trong hai lĩnh vực nói trên, Công ty NEDI 2 đã hoạch định rõ nét các mục tiêu chính từ nay đến năm 2014 nhằm thực hiện cam kết mang lại giá trị gia tăng cho các cổ đông, khách hàng và các đối tác. Đây là những bước đi ban đầu nhưng vô cùng quan trọng trong tiến trình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty, tạo tiền đề để NEDI 2 vững bước thực hiện thành công sứ mệnh trở thành một doanh nghiệp được thừa nhận rộng rãi về tính hiệu quả cao trong các lĩnh vực hoạt động tạo ra giá trị mới.

Đồng thời, để đảm bảo tiến trình phát triển doanh nghiệp một cách bền vững, Công ty cũng ưu tiên xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp, trong đó lấy chiến lược phát triển con người “đoàn kết, trung thực, cởi mở, hợp tác, luôn có ý thức tự hoàn thiện bản thân“ và chuẩn mực ứng xử trong kinh doanh “tuân thủ các quy định của pháp luật, luôn quan tâm nâng cao đạo đức kinh doanh, gắn kết hoạt động kinh doanh với các hoạt động phát triển cộng đồng và xã hội” làm giá trị cốt lõi.

Với triết lý kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp của mình, chúng tôi tin tưởng mãnh liệt rằng sẽ biến vị thế và cơ hội của Công ty ngày hôm nay thành hiện thực tăng trưởng và phát triển vượt bậc hơn nữa trong tương lai, xây dựng Công ty NEDI 2 phát triển về mọi mặt, được khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm, được xã hội thừa nhận.

Kính chúc Quý vị luôn thành đạt trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống của mình.

Trân trọng,

Công ty Cổ phần Nedi 2

Thời tiết