Hiển thị
  11/05/2017

Quyết định chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Ngòi Phát mở rộng

Ngày 09/5/2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã có quyết định về chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Ngòi Phát mở rộng và chấp nhận nhà đầu tư là: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2.

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 10/12/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 659,000
+ Tháng: 5,044,300
+ Năm: 348,535,000
- Doanh Thu năm 2019: tỷ đồng
+ Tháng 11: 17.55
+ Năm 2019: 333.351

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR