Quyết định của HĐQT về việc Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Vũ Thái Dương

  01/03/2024

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Vũ Thái Dương kể từ ngày 01/03/2024.

Trân trọng,

Công ty CP NEDI2

Tin tức mới

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR