Thông báo chi trả 20% cổ tức còn lại cho năm tài chính 2022

  21/09/2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2  trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về việc chi trả 20% cổ tức còn lại cho năm tài chính 2022.

Khi đến nhận 20% cổ tức còn lại cho năm tài chính 2022 tại Công ty CP NEDI2 Quý cổ đông vui lòng mang theo:

- Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân (bản chính) hoặc giấy tờ tương đương khác

- Sổ cổ đông (bản chính) hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (Bản chính)

- Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân nhân/Căn cước công dân của người nhận tiền (đối với cổ đông là pháp nhân)

- Giấy ủy quyền có chứng thực của địa phương (trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức)

- Quý cổ đông thanh toán bằng chuyển khoản, vui lòng cung cấp thông tin cho Công ty theo mẫu “ Phiếu đăng ký nhận 20% cổ tức còn lại năm 2022 bằng chuyển khoản” đính kèm.

Thông tin chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng,

Công ty CP NEDI2

Tin tức mới

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR