Sản lượng điện tháng 11 năm 2018 (ĐVT: kWh)

  06/11/2018
STT NGÀY THÁNG NĂM
1 1,812,200 1,812,200 370,691,860
2 1,045,900 2,858,100 371,737,760
3 1,007,800 3,865,900 372,745,560
4 1,080,100 4,946,000 373,825,660
5 1,015,600 5,961,600 374,841,260
6 843,300 6,804,900 375,684,560
7 1,163,800 7,968,700 376,848,360
8 848,700 8,817,400 377,697,060
9 916,200 9,733,600 378,613,260
10 1,067,500 10,801,100 379,680,760
11 820,900 11,622,000 380,501,660
12 509,600 12,131,600 381,011,260
13 1,091,400 13,223,000 382,102,660
14 981,000 14,204,000 383,083,660
15 938,500 15,142,500 384,022,160
16 648,900 15,791,400 384,671,060
17 1,042,200 16,833,600 385,713,260
18 973,000 17,806,600 386,686,260

Tin tức mới

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 18/11/2018
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 973,000
+ Tháng: 17,806,600
+ Năm: 386,686,260
- Doanh Thu: tỷ đồng
+ Tháng 10: 41.75
+ Năm 2018:
368,87

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR