Dự án Thủy điện Ngòi Phát đã đăng ký thành công trở thành dự án CDM

  29/06/2016

Trải qua hơn 3 năm nghiên cứu triển khai và phát triển Dự án, với những nỗ lực và cố gắng của Chủ đầu tư (Công ty NEDI2), đơn vị tư vấn, tư vấn thẩm định và các bên có liên quan, ngày 18/12/2010 Dự án Thủy điện Ngòi Phát có Công suất lắp máy 72 MW được đầu tư xây dựng tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã đăng ký thành công với Liên Hợp Quốc trở thành Dự án CDM. Sau khi Dự án đi vào vận hành sẽ mang lại thêm một nguồn thu đáng kể hằng năm cho Chủ Dự án là  2.303.729 USD , đồng thời góp phần giảm lượng khí phát thải toàn cầu tương đương 168.597 tấn CO2/năm.

Chi tiết tham khảo theo đường link:

Website LHQ:  http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-RHEIN1279866820.34/view

Website DNA Viet Nam: http://www.noccop.org.vn/Data/profile/Airvariable_Projects_75334Tong%20hop%20cac%20du%20an%20CDM%20duoc%20EB%20dang%20ky.pdf

Trân trọng,

Công ty Cổ phần Nedi 2

Tin tức mới

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 13/05/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 426,100
+ Tháng: 5,230,300
+ Năm: 76,188,300
- Doanh Thu năm 2019: tỷ đồng
+ Tháng 04: 12.1
+ Năm 2019: 66.8

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR