Văn kiện thiết kế dự án CDM Thủy điện Ngòi Phát đệ trình Liên Hợp Quốc

  29/06/2016

Với sự tư vấn và hỗ trợ của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thương mại (INTRACO), tiến trình xây dựng và phát triển Văn kiện thiết kế dự án CDM - Thủy điện Ngòi Phát (PDD) đã đạt được các tiến triển khả quan sau:

1. Ngày 19/8/2008, Văn kiện thiết kế dự án CDM Thủy điện Ngòi Phát đã được Cục Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu - Cơ quan điều phối Quốc gia về CDM của Việt Nam cấp Thư phê duyệt (LoA của nước chủ nhà) (được kèm dưới đây);

Thư phê duyệt của Việt Nam

2. Tháng 11/2008, Hợp đồng mua bán Giảm phát thải được chứng nhận (ERPA) của Dự án Thủy điện Ngòi Phát đã được ký giữa Công ty NEDI 2 với BNP Paribas S.A ngày 28/11/2008 và Carbon Resource Management ngày 25/11/2008;

3. Ngày 14/4/2009, Văn kiện thiết kế dự án CDM Thủy điện Ngòi Phát đã được công bố trên website của Liên Hợp Quốc http://cdm.unfccc.int để lấy ý kiến cộng đồng;

4. Ngày 5/7/2010 Văn kiện thiết kế dự án CDM Thủy điện Ngòi Phát đã được Cục Năng lượng và Biến đổi khí hậu - Cơ quan điều phối Quốc gia về CDM của Vương quốc Anh cấp Thư phê duyệt (LoA của nước tham gia Nghị định thư Kyoto) (được kèm dưới đây);

Thư phê duyệt của Anh Quốc

5. Ngày 5/7/2010, Báo cáo Thẩm định cuối cùng cho Văn kiện thiết kế dự án CDM Thủy điện Ngòi Phát đã phát hành bởi Tổ chức Thẩm định Tuv Rheinland Japan Ltd do Liên Hợp Quốc (EB) chỉ định.

Ngày 2/8/2010, Văn kiện thiết kế dự án CDM Thủy điện Ngòi Phát đã được đệ trình lên Liên Hợp Quốc, để xem xét tính hoàn chỉnh của dự án CDM cũng như thực hiện tiến hành các thủ tục cần thiết cuối cùng trước khi phê duyệt dự án CDM cho Thủy điện Ngòi Phát (có thể tham khảo theo đường link: http://cdm.unfccc.int/Projects/completeness_check.html

Như vậy, với những nỗ lực và cố gắng chung của Chủ đầu tư (Công ty NEDI2), đơn vị tư vấn, tư vấn thẩm định và các bên có liên quan, có thể đánh giá Dự án CDM Thủy điện Ngòi Phát đã và đang được triển khai rất thuận lợi. Theo dự kiến Dự án sẽ được đăng ký thành công với Liên Hợp Quốc trong quý 4 năm 2010, góp phần giảm lượng khí phát thải toàn cầu tương đương 168.597 tấn CO2/năm, mang lại một nguồn thu đáng kể hằng năm là  2.303.729 USD, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án.

Trân trọng,

Công ty Cổ phần Nedi2

Tin tức mới

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 13/05/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 426,100
+ Tháng: 5,230,300
+ Năm: 76,188,300
- Doanh Thu năm 2019: tỷ đồng
+ Tháng 04: 12.1
+ Năm 2019: 66.8

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR