Dự án thủy điện Ngòi Phát

  08/06/2016

Dự án thủy điện Ngòi Phát: với tổng mức 2.129 tỷ đồng, dự án thủy điện Ngòi Phát với công suất 72 MW là một trong số ít dự án thủy điện có quy mô lớn tại tỉnh Lào Cai.

Nằm trên địa bàn của 2 xã  Bản Xèo và Bản Vược, huyện Bát Xát thuộc tỉnh Lào Cai, công trình thủy điện Ngòi Phát bao gồm đập chính bố trí trên suối Ngòi Phát, tuyến năng lượng bao gồm cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, tháp điều áp, đường ống áp lực, nhà máy - kênh dẫn ra, trạm phân phối điện ngoài trời 110KV và đường dây truyền tải 110KV.

Dự án thủy điện Ngòi Phát khi đưa vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đặc biệt mang lại hiệu quả kinh tế cao và góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng quốc gia đầu thế kỷ 21.

Tin tức mới

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 13/05/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 426,100
+ Tháng: 5,230,300
+ Năm: 76,188,300
- Doanh Thu năm 2019: tỷ đồng
+ Tháng 04: 12.1
+ Năm 2019: 66.8

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR