Lễ kết nạp Đảng viên mới và xét chuyển chính thức cho Đảng viên dự bị

  17/10/2018

Ngày 16/10/2018, được sự nhất chí của cấp ủy, Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí: Đinh Tuấn Anh, là quần chúng ưu tú đã được Đảng ủy Tổng Công ty CP Vinaconex ra quyết định kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 25/09/2018. Đồng thời nhận xét, đánh giá quá trình phấn đấu, rèn luyện sau 01 năm là đảng viên dự bị của các đồng chí: Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Văn Nam, Trần Mỹ Phong, Trương Văn Trung để hoàn thiện hồ sơ, xét đề nghị Đảng ủy Tổng Công ty công nhận là Đảng viên chính thức theo quy định của Điều lệ Đảng.

Tham dự buổi lễ kết nạp Đảng viên có đồng chí Ứng Hồng Vận – Bí thư chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty, các đồng chí trong Ban lãnh đạo, Trưởng các Phòng Ban Công ty – Nhà máy và toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ có mặt đầy đủ.

Thực hiện: Ban Biên tập

Tin tức mới

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 14/01/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 1,223,000
+ Tháng: 13,763,600
+ Năm: 13,763,600
- Doanh Thu năm 2018: tỷ đồng
+ Tháng 12: 22.54
+ Năm 2018: 384.769

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR