Hiển thị
  19/07/2016

Công ty Nedi2 tổ chức hội nghị sơ kết công tác SXKD 06 tháng đầu năm 2016

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 và Kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm.

  08/07/2016

Một số hình ảnh lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai và lãnh đạo TCT VINACONEX tham dự Lễ Khánh Thành Nhà máy thủy điện Ngòi Phát

Nhà máy khi đưa vào hoạt động sẽ bổ sung nguồn điện cho lưới điện quốc gia với điện lượng trung bình hàng năm 314 triệu Kwh, góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng quốc gia đầu thế kỷ 21 và thúc đẩy tiến trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế - xã hội của tỉnh Lào

  30/06/2016

ND2 Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (30/06/2016)

Tại trụ sở công ty NEDI2 tại Lào Cai và Hà Nội, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức 2015 cho Cổ đông.

  20/06/2016

Lễ kết nạp Đảng viên tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2

Hiện nay Chi bộ Công ty NEDI 2 gồm 23 Đảng viên có tuổi đảng bình quân là 10 năm tuổi đảng, là những cán bộ chủ chốt của Công ty và Nhà máy.

  17/06/2016

Dự án khu đô thị thương mại Thủy Hoa

Nằm trong định hướng chiến lược phát triển khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, dự án đô thị thương mại Thủy Hoa tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai với tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng...

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 14/08/2018
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 1,567,400
+ Tháng: 25,078,200
+ Năm: 245,065,260
- Doanh Thu: tỷ đồng
+ Tháng 07: 45,74
+ Năm 2018: 202,95

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR