Thỏa thuận chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng

  15/06/2016

Hiện nay dự án đang giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

Tổng công ty VINACONEX đã thỏa thuận chủ trương đầu tư với Tổng mức đầu tư là 150 tỷ đồng, công suất lắp máy 10MW

Tin tức mới

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 15/04/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 482,000
+ Tháng: 8,849,400
+ Năm: 67,150,600
- Doanh Thu năm 2019: tỷ đồng
+ Tháng 03: 15.43
+ Năm 2019: 54.77

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR