Hội nghị tổng kết công tác tổ chức SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2017 (23.01.2017)

  24/01/2017

Ngày 23/01/2017 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2017 tại Nhà máy thủy điện Ngòi Phát với sự tham gia của Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể CBCNV Công ty và Nhà máy. Ông Ứng Hồng Vận, Bí thư Chi bộ, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty khai mạc và chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2017. Năm 2016 NEDI2 thực hiện các nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, với tinh thần đoàn kết, trên dưới một lòng và sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty và nhà máy, Công ty NEDI2 năm 2016 đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch do Đại Cổ đông đề ra, được Tổng công ty cổ phần VINACONEX khen tặng Doanh nghiệp VINACONEX tiêu biểu năm 2016.

Năm 2016 Công ty NEDI2 đã đạt được một số thành quả như sau:

1. Công tác sản xuất và vận hành nhà máy thủy điện Ngòi Phát

Năm 2016 là một năm khá thuận lợi về thời tiết và cùng sự nỗ lực của CBCNV Nhà máy đã đạt được sản lượng điện thương phẩm là 402,4 triệu Kwh, đạt 116% so với kế hoạch, doanh thu đạt 404,7 tỷ đồng tăng 116,7%, lợi nhuận sau thuế đạt 79,3 tỷ đồng, Nộp ngân sách nhà nước 74 tỷ đồng và chia cổ tức 15%. Đảm bảo đời sống CBCNV ổn định và chiều hướng tăng đều từ 5 đến 10% so với năm 2015.

 

Nhà máy vận hành ổn định, tin cậy liên tục, Công tác

 

 

Thời tiết