Hội đồng quản trị Công ty họp phiên thường kỳ quý II năm 2016 (20/7/216)

  21/07/2016

Ngày 20/07/2016, Hội đồng quản trị Công ty NEDI2 tiến hành họp HĐQT thường kỳ quý II/2016 để đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và đề ra kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2016.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng. Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch HĐQT - Chủ trì cuộc họp.

Kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm Công ty đã đạt được rất nhiều thành quả tích cực và khả quan, cụ thể: sản lượng điện đạt 169 triệu Kwh tăng 141,4% kế hoạch, doanh thu đạt 153 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế tăng  50  tỷ so với kế hoạch. Công tác vận hành nhà máy ổn định, an toàn và tin cậy, đội ngũ cán bộ CNV nhà máy đã làm chủ được công nghệ thiết bị. Công tác quyết toán dự án đã dần đi đến kết thúc dự kiến đến 30/09/2016, Công ty sẽ cơ bản hoàn thành công tác quyết toán dự án.

Công tác đầu tư dự án: Trên cơ sở phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng, Công ty đang tập trung triển khai các thủ tục cần thiết để kết thúc năm 2016 sẽ hoàn chỉnh công tác chuẩn bị đầu tư, thu xếp vốn và khởi công dự án từ năm 2017.

Các thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị cơ bản nhất trí Báo cáo thực hiện kế hoạch 06 tháng của Công ty, đồng thời đánh giá cao toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, Nhà máy cùng Ban lãnh đạo công ty đã có nhiều nỗ lực phấn đấu để hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016.

Thực hiện: Ban biên tập

Tin tức mới

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 13/05/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 426,100
+ Tháng: 5,230,300
+ Năm: 76,188,300
- Doanh Thu năm 2019: tỷ đồng
+ Tháng 04: 12.1
+ Năm 2019: 66.8

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR